Page 1 of 1

2017.01.05 - Årets første innemøte: Ut på tur!

Posted: 27 Dec 2016 21:47
by NoBrain
Tid: Torsdag 5. januar 2017, kl. 19:00 - 21:00
Sted: NVKs lokaler ved Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 145 B, Oslo

Flere og flere er med på NSK-turene, og turaktivitetene får et nytt løft i Jubileumsåret 2017. De tradisjonelle Vår- og Sensommerturene kommer i år på litt nye tidspunkter – og med litt nytt innhold. Og i tillegg blir det arrangert turer til begivenheter og opplevelser i utlandet som burde stå på enhver bilentusiasts ”bucket list”.

Dette kommer vi til å presentere på Årets første innemøte. Her vil klubbens komplette turprogram bli presentert. Du får selvfølgelig anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter på alternative turer og opplegg.

Vel møtt til en kick-start på det nye sportsvognsåret!