Page 1 of 1

2016.09.01 - Utemøte m/besøk hos Motorsenteret Hvervenbukta

Posted: 30 Aug 2016 09:42
by NoBrain
Torsdag 1. september er vi invitert til Motorsenteret Hvervenbukta. Motorsenteret holder oppe til 21:00 og har en kafe hvor en kan få kjøpt kake og drikke. De skulle sørge for å ha litt ekstra kake på lager for anledningen :)

Oppmøte blir som vanlig på Sjøflyhavna 19:00. Det blir arrangert en liten kjøretur til Motorsenteret i regi av styremedlem Petter og varamedlem Espen. Avreise 19:15 slik at man er framme hos Motorsenteret før 20:00.

De som ikke rekker avreisetidspunktet fra Sjøflyhavna bes kjøre direkte til Motorsenteret.