2016.04.29 - Ferdighetskjøring på Rudskogen

Hva skjer av aktiviteter, både NSKs treff og andre relevante ting! Spørsmål til styret kan du også stille her!

Moderators: NoBrain, inge, Lotus Type-72

Post Reply
User avatar
NoBrain
Posts: 688
Joined: 18 Sep 2003 14:43
Location: Oslo

2016.04.29 - Ferdighetskjøring på Rudskogen

Post by NoBrain » 05 Apr 2016 21:30

Vi inviterer til ferdighetskjøring på Rudskogen Motorpark fredag 29. april.

PRIS
-------
• Kjøring: 800 NOK (+ innmelding for ikke-medlemmer)
• Prøveheat (5 runder på Rudskogen): 200 NOK (ikke nødvendig å være medlem)
• Publikum: Gratis

Full deltakelse på arrangementet er kun åpent for medlemmer av NSK, men innmelding kan gjøres på stedet. Medlemskontingenten er for tiden 500 kroner.

TENTATIVT TIDSSKJEMA
----------------------------------
• 16:00 – Sekretariat og teknisk åpner
• 17:00 – 18:45 Gateregistrerte biler
• 18:45 – 19:00 Lisensierte biler (opplining i pit 5 minutter før)
• 19:00 – 19:45 Gateregistrerte biler
• 19:45 – 20:00 Lisensierte biler (opplining i pit 5 minutter før)
• 20:00 – 20:45 Gateregisterte biler
• 20:45 – 21:00 Lisensierte biler (opplining i pit 5 minutter før)

REGLEMENT
-------------------
Se http://www.sportsvogn.no/file.axd?fileID=118 for reglementskjema. Vi setter pris på om deltakerne skriver ut og tar med seg ferdigutfylte skjemaer. Husk også hjelm på alle i bilen (gjelder også prøveheat).
Det er mulig å stille med alle typer biler så lenge de er i teknisk bra stand (sjekk av generell tilstand, bremsevæske, lys, tauekrok, etc.). Merk at Rudskogen opererer med en støygrense på 100 dB!

OM FERDIGHETSKJØRING
--------------------------------------
NSK er en bilklubb som har som formål blant annet å fremme interessen for og kunnskapen om sportsvogner og å arbeide for god trafikkultur. Med bakgrunn i dette har vi i mange år arrangert såkalt kjøretrening på bane, der vi har ønsket å tilby våre medlemmer en anledning til å utvikle sine kjøreferdigheter og å lære bilen sin å kjenne i trygge omgivelser. Vårt fokus på disse treffene har hele tiden vært at det enkelte medlem kan utvikle seg som sjåfør, og at alle kan og skal kjøre innenfor sine grenser.

Vi har i de senere år hatt et stadig sterkere fokus på sikkerhet på våre arrangement. Før noen slippes ut på banen må de ha vært gjennom et førermøte der det i tillegg til de praktiske reglene for kjøringen presiserer at det ikke er løp, at man alltid må kjøre innenfor sin egen komfortsone, og at vi er svært strenge på å følge opp forbikjøringer som ikke er i henhold til våre instrukser. Vi oppfordrer også alle til å følge med i speilene og slippe forbi raskere biler, slik at uønskede situasjoner kan unngås.

Vi tar sikkerheten på alvor og leier inn ambulansetjeneste fra Sport Rescue Team på alle våre banetreff.

TERMINLISTE FOR 2016
-----------------------------------
Det er planlagt hele 5 banetreff for sesongen 2016 (4 på Rudskogen og 1 på Vålerbanen):
• Rudskogen, fredag 29. april 2016, 17:00-21:00
• Rudskogen, fredag 13. mai 2016, 17:00-21:00
• Vålerbanen, søndag 19. juni 2016, 13:00-19:00
• Rudskogen, søndag 24. juli 2016, 13:00-20:00
• Rudskogen, fredag 26. august 2016, 17:00-21:00

PRØVEHEAT
------------------
I år introduserer vi nyheten prøveheat. Dette er et tilbud til alle (både medlemmer og ikke-medlemmer) som ikke har prøvd ferdighetskjøring på bane tidligere og som kunne tenke seg en liten prøvetur. Vi tar betalt 200 kroner for et prøveheat hvor du kan kan kjøre din egen bil i 5 runder på Rudskogen. Etter prøveheatet vil det være mulig for interesserte å oppgradere til full deltakelse på arrangementet ved å betale prisdifferansen på 600 NOK (+ innmelding for ikke-medlemmer).

PRØVESKILT
-------------------
Vi tillater prøveskilt under følgende forutsetninger:

1. Man melder seg på på forhånd, forteller om bilen og legger ved bilder (minimum av kupé, motorrom, bagasjerom, samt utvendige bilder fra alle sider) av den på epost til styret@sportsvogn.no senest 4 dager før arrangementet slik at NSK kan forhåndsgodkjenne/-underkjenne. NB: Bilder skal være av bilen slik den vil fremstå på banetreffet, dvs at f.eks. felger, dekk etc skal være de som skal brukes på banen, og bildene skal være tatt nylig.
2. På banen skal man legge frem kjøreseddel som viser at man har fått godkjent kjøring på hovedbanen på Rudskogen den angitte dato (og den ordlyden skal ikke kunne misforstås), ordet 'flytting' skal f.eks. ikke være det operative, men 'testing' eller 'prøvekjøring' er OK. Dette gjelder også forhandlerkjennemerker. Det må fremvises gyldig godkjenning fra forsikringsselskap på at forsikringen gjelder kjøring på Rudskogen Motorsenter.
3. Kun den påmeldte føreren kan kjøre bilen, og passasjerer tillates ikke.
4. Husk at fra myndighetenes side gjelder de samme krav til en bil med prøveskilt som en bil med vanlige skilter.

LISENSIERTE BILER
------------------------------
Vi vil arrangere 3 x 15 minutter med treningsheat for lisensierte biler under forutsetningen at det stiller et minimumsantall på 5 biler i en racingklasse. Vi kommer til å kreve forhåndspåmelding og forhåndsbetaling.

1. Man melder seg på på forhånd ved å betale deltakeravgiften til kontonr. 6034.05.24961 og sende en epost til styret@sportsvogn.no og forteller kort om bilen/racingklassen man stiller i senest 4 dager før arrangement.
2. Vi legger opp til å kun kjøre en racingklasse og bestemmer dette ut ifra forhåndspåmeldingene. Vi gir beskjed til de forhåndspåmeldte om det blir lisensierte treningsheat senest 2 dager før selve arrangement.
3. Vi gjør oppmerksom på at ved arrangement av lisensierte treningsheat, så vil deltakeravgiften IKKE refunderes - selv om deltaker ikke stiller til start eller at bilen ikke består teknisk kontroll. Hvis det derimot ikke er nok forhåndspåmeldte til å arrangere lisensierte heat, eller racingklassen du er påmeldt i ikke blir arrangert, så vil vi selvsagt refundere den innbetalte deltakeravgiften.
4. Vi kommer til å kjøre et strengt regime på tidsskjema for lisensierte heat, med opplining i pit 5 min før, for å unngå forsinkelser ift. kjøretiden for de med gateregistrerte biler.
Medlem av banekomiteen og valgkomiteen i NSK, samt moderator på forumet og Facebook-siden til NSK.
2002 Subaru Impreza WRX STI (entusiastbil)
1997 Subaru Impreza STI v3 Type R (isbanebil)

User avatar
NoBrain
Posts: 688
Joined: 18 Sep 2003 14:43
Location: Oslo

Re: 2016.04.29 - Ferdighetskjøring på Rudskogen

Post by NoBrain » 13 Apr 2016 11:59

Samarbeid mellom Norsk Sportsvogn Klubb (NSK) og Klubb Alfa Romeo Norge (KARN) om deltakelse på banetreff

Samarbeidet innebærer at NSK-medlemmer kan delta på KARN sine banetreff til medlemspris (uten krav om innmelding) og at KARN-medlemmer kan delta på NSK sine banetreff til medlemspris (uten krav om innmelding). For å nytte seg av avtalen bes de respektive medlemmer dokumentere sitt medlemskap i sine klubber ved fremvisning av gyldig medlemskort ved registrering i sekretariatet på treffene. (Medlemskortet for KARN 2016 blir først sendt ut med andre nummer av Alfanytt i mai måned. KARN-medlemmer som ønsker å delta på de første banetreffene til NSK 29. april og 13. mai anmodes derfor om å ta med bankutskrift som dokumenterer innbetaling av årets medlemskontingent i KARN.)

Medlemmer og styremedlemmer i NSK har i en årrekke deltatt på mange av KARN sine banetreff og kan skrive under på at deres treff er profesjonelt arrangert med et fokus på kjøretrening på bane under trygge omgivelser. KARN er en av få merkeklubber som har åpent for alle bilmerker på de fleste av banetreffene de arrangerer – unntatt deres årlige arrangement Italiensk Dag hvor det kun er tillatt med italienske bilmerker innenfor porten.

KARN arrangerer følgende banetreff i 2016 hvor det vil være mulighet for NSK-medlemmer å delta:
• Rudskogen, lørdag 18. juni, 09:00-19:00 (Corsa Italiana løp + KARN ferdighetskjøring på bane)
• Vålerbanen, lørdag 20. august, 09:00-19:00 (Italiensk Dag – kun tillatt med italienske bilmerker innenfor porten)
• Rudskogen, lørdag 17. september, 09:00-19:00 (Corsa Italiana løp + KARN ferdighetskjøring på bane)

Vi gjør oppmerksom på at NSK-medlemmer som ønsker å delta på KARN sine banetreff må rette seg etter reglementet til KARN. Vi presiserer i den forbindelse at det tekniske sesongkortet for bremsevæskemåling som NSK utsteder kun gjelder på NSK sine banetreff og at det på KARN sine banetreff vil bli utført bremsevæskemåling. Vi anbefaler alle om å flushe igjennom med ny bremsevæske på våren før banetreffene starter, lufte bremsene med jevne mellomrom, samt utføre egen bremsevæskemåling halvveis i sesongen.

NSK arrangerer følgende banetreff i 2016 hvor det vil være mulighet for KARN-medlemmer å delta:
• Rudskogen, fredag 29. april 2016, 17:00-21:00 (NSK ferdighetskjøring)
• Rudskogen, fredag 13. mai 2016, 17:00-21:00 (NSK ferdighetskjøring)
• Vålerbanen, søndag 19. juni 2016, 13:00-19:00 (NSK ferdighetskjøring)
• Rudskogen, søndag 24. juli 2016, 13:00-20:00 (NSK ferdighetskjøring)
• Rudskogen, fredag 26. august 2016, 17:00-21:00 (NSK ferdighetskjøring)
Medlem av banekomiteen og valgkomiteen i NSK, samt moderator på forumet og Facebook-siden til NSK.
2002 Subaru Impreza WRX STI (entusiastbil)
1997 Subaru Impreza STI v3 Type R (isbanebil)

User avatar
NoBrain
Posts: 688
Joined: 18 Sep 2003 14:43
Location: Oslo

Re: 2016.04.29 - Ferdighetskjøring på Rudskogen

Post by NoBrain » 27 Apr 2016 10:21

Det er dessverre kun 2 personer som har meldt sin interesse for å kjøre med lisensiert bil, så vi kan beklageligvis ikke sette av tid til egne heat for lisensierte biler denne gangen.

Program for dagen blir da som følger:

• 16:00 – Sekretariat og teknisk åpner
• 17:00 – 21:00 Gateregistrerte biler
Medlem av banekomiteen og valgkomiteen i NSK, samt moderator på forumet og Facebook-siden til NSK.
2002 Subaru Impreza WRX STI (entusiastbil)
1997 Subaru Impreza STI v3 Type R (isbanebil)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest