Endringer i §1-15

Her diskuteres alt som er av sportsvogner! Tidligere temaer fra den nå nedlagte delen GPP er også lagt inn her.

Moderators: NoBrain, inge

Post Reply
User avatar
rayb
Posts: 967
Joined: 11 Jul 2005 14:00

Endringer i §1-15

Post by rayb » 05 Aug 2017 21:45

Jeg hadde en samtale med noen som ville bygge om en US Exige, og forsikret han om at biler registrert på §1-15 ikke kunne røres teknisk.
Jeg minnes lovteksten, da jeg importerte min Exige, sa noe sånt som "original innvendig, utvendig og teknisk. Ordlyden ga små, om noen, orm for å feiltolke....

Da jeg slo det opp for å få det helt riktig fikk jeg meg en liten overraskelse:

Under Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften)

står det nå:
§ 1-15 skal lyde:
§ 1-15. Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1
(1) Denne paragraf gjelder bil i gruppe M1 og N1 som er godkjent etter bestemmelsene i § 1-15 før 1. juni 2017.
(2) Bilen skal vedlikeholdes i henhold til § 1-5. Endringer av bilen tillates etter de samme regler som gjelder for ordinært registrerte kjøretøy, jf. § 1-4 og § 6-9 samt kapittel 7.
(3) Godkjenning av endringer i henhold til annet ledd kan kun skje ved Statens vegvesen Region sør, Drammen trafikkstasjon. Endring til lysutrustning som er i henhold til FMVSS eller CMVSS tillates uten ny godkjenning.
Så spørsmålet mitt til de som er bedre enn meg på dett er følgelig:
Leser jeg det nå riktig når jeg tror at 1-15 biler nå kan modifiseres som "vanlige" biler?
x-1987 MR2 MK 1 NA
x-1988 MR2 MK 1 SC
2008 Exige S240
https://www.facebook.com/BaastadPhotography/

Why I drive a Lotus?
Because rather than following the crowd I decided to draw one of my own....

User avatar
webmaster
Site Admin
Posts: 5721
Joined: 28 Feb 2003 14:25
Location: Strømmen
Contact:

Re: Endringer i §1-15

Post by webmaster » 13 Nov 2017 12:51

Det ser jo vitterlig slik ut, men jeg tror jeg hadde kontaktet dem for å dobbeltsjekke.
Jørn G. Innset, styremedlem NSK, registerfører MR2-registeret. MR2 mk1 '87 (godt modifisert...:-D) - Lotus Exige S2 '07 - http://www.mr2.no - http://www.lotusexige.no

Post Reply